Zorgtechnologie in de thuiszorg: ook om gezond te kunnen werken
Zorgtechnologie in de thuiszorg: ook om gezond te kunnen werken

Zorgtechnologie in de thuiszorg: ook om gezond te kunnen werken

‘Mooi, dat Sensire zo goed bezig is met innovatie. Ik heb net een workshop gehad waar de ambassadeurs allerlei vormen van zorgtechnologie uit “MIJNSensire” lieten zien. Van hulpmiddelen zodat cliënten zelf steunkousen aan kunnen trekken tot personenalarmering in de vorm van een polsbandje met GPS-tracker. Voor mij is het belangrijk dat hulpmiddelen nuttig zijn voor de cliënt, maar ook voor onszelf. Dan werk ik het best en het prettigst. Ik denk dan niet in de eerste plaats aan efficiënter werken, maar vooral ook aan ergonomisch werken.’

Aan het woord is Roy Sessink, verpleegkundige in de wijk in Aalten. Toen hij ruim twintig jaar geleden de zorg in ging, was technologie nog niet aan de orde. ‘Ik heb eerst twaalf jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt, nu alweer haast tien jaar bij Sensire in de wijk. Vooral in de thuiszorg is gezond werken nog niet vanzelfsprekend. Vaak ontbreekt zelfs een hoog/laag-bed of een hoog/laag-douchestoel. Ik ben nogal lang en heb snel last van mijn rug. Zorgtechnologie die ergonomisch werken bij de mensen thuis bevordert is ook belangrijk. Zo houden wij het langer vol en dat is ook wat waard.’ 

Graag bij mensen thuis

Cliënten die zelfstandig hun steunkousen kunnen aantrekken met behulp van een aantrekhulpmiddel hebben dus niet alleen meer eigen regie, ze zorgen er ook voor dat een zorgverlener gezonder en efficiënter werkt. ‘Dat efficiënter werken is natuurlijk óók belangrijk’, vertelt Roy, al ervaart hijzelf de oplopende druk op de zorg nog niet dagelijks. ‘Daar komt bij dat ik graag fysiek bij de mensen thuis kom. Ik verleen zorg met een menselijk tintje, ben altijd in voor een grapje. Natuurlijk kan de ouderentablet daarin een rol spelen, bijvoorbeeld bij het observeren hoe iemand zelfstandig de juiste dosering insuline spuit.’

"Technologie past prima bij mijn eigen manier van werken, bij mijn professionele en persoonlijke uitgangspunten. Het heeft een plaats in de manier waarop ik mijn vak uitvoer, het neemt mijn manier van werken niet over."

Werkelijk verpleegkundige zorg

Naarmate technologie cliënten beter in staat stelt meer handelingen in eigen hand te houden, kunnen zorgprofessionals zich meer richten op de werkelijk verpleegkundige zorg. ‘Uiteraard heeft dat ook te maken met de mix van cliënten die je op een bepaald moment hebt. In Aalten hebben we onze beide teams nu samengevoegd tot één, met daarbinnen meerdere niveaus van expertise. We kijken goed wie naar welke cliënt gaat: een verpleegkundige mag bijvoorbeeld een katheter zetten bij een man, een verzorgende individuele gezondheidszorg niet. Ook bij een aandoening als hartfalen kijk je naar de precieze verdeling van taken: wat doet het ziekenhuis aan monitoring op afstand, hoe vaak hebben wij contact met de cliënt via de ouderentablet en wie uit het team doet de fysieke algemene dagelijkse levensverrichtingen? Het is een combinatie van technologie en ‘warme’ zorg.’ Roy vat samen: ‘Alles hangt af van de ernst van de aandoening, van wat cliënt en naasten zelf kunnen doen én of technologische hulpmiddelen een rol kunnen spelen.’

Win-win

Iets zelf kúnnen als cliënt betekent nog niet altijd vanzelfsprekend iets zelf wíllen doen. ‘Mensen zijn “warme zorg” gewend en denken bij een MIJNSensire hulpmiddel geregeld “dat ding ken ik niet, wil ik dat wel?”. En niet alles wordt vergoed, dat kan ook een drempel vormen. In zulke situaties komt het erop aan dat wij vanuit de zorg mensen ervan overtuigen dat een hulpmiddel zowel hen als ons iets oplevert: zij krijgen er meer zelfstandigheid door, wij werken gezonder en efficiënter. Kijk ook eens hoeveel mensen gebaat zijn bij een medicijndispenser. Zij beheren met gebruik van dit apparaat hun eigen medicatie, het geeft een geluidssignaal zodat ze die niet vergeten in te nemen. Ook heeft het andere opties zoals een controle op afstand, zodat wij bij problemen toch kunnen gaan kijken. Inzet van een medicijndispenser scheelt zorgtijd en reistijd. Dat betekent dus efficiënter werken. Bovendien: als zo’n hulpmiddel inhoudt dat wij niet langer hoeven te komen, wordt het vaak wél vergoed.’

Roy benadrukt dat goed communiceren met cliënten cruciaal is om de meerwaarde van een hulpmiddel uit te leggen en om iemand te leren hoe het gebruikt moet worden. ‘Soms helpt het als je de mantelzorger of familie daarbij betrekt.’

Eigen maken

Naast technologie om efficiënter te werken verwacht Roy van MIJNSensire vooral dus nog meer hulpmiddelen die het werk voor de professionals gezonder maken. ‘En ik zou graag wat meer tijd hebben om me goed te verdiepen in alle mogelijkheden. Je goed oriënteren op alles wat we in huis hebben, is ongetwijfeld de moeite waard, maar ik kom er niet goed toe. Wij met ons vak doen ongemerkt best veel in onze eigen tijd.’

Hij denkt even en sluit af: ‘Misschien moet ik eens met een van de ambassadeurs bellen om daarnaar te vragen. Zij ondersteunen ons bij het aanleren van alle MIJNSensire-hulpmiddelen. Want willen wij onze cliënten kunnen overtuigen, dan moeten we eerst onszelf de technologie eigen maken.’

Lekker in je vel aan het werk!

Je werkt een groot deel van je leven. Bij Sensire draag je daarmee bij aan het geluk van een ander. Wij geloven dat dit alleen kan als je zelf helemaal op je plek zit. Dat je gelukkig bent in je werk, lekker in je vel zit. Dat je zonder belemmeringen ook de tijd en ruimte krijgt om bewust aandacht voor jezelf te hebben. Alles zodat je lekker in je vel aan het werk bent!

We gaan je niet precies vertellen hoe je lekker in je vel moet zitten, wat dat is of hoe je dat kunt bereiken, want iedereen heeft zo z’n eigen wensen en voorkeuren ook op het gebied van fysieke gezondheid en veilig werken. En iedereen is zelf verantwoordelijk voor gezond werken. Wél zorgen we er voor dat je actief geadviseerd en getraind wordt en bij gespecialiseerde collega’s in je team, de ergocoaches, proactief om hulp en advies kan vragen.

Geschreven door: Roy Sessink, verpleegkundige

Verpleegkundige in de wijk in Aalten