Privacyverklaring

Privacyverklaring

Jouw privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacy Verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze website werkenbijsensire.nl gebruikt en/of je inschrijft bij Sensire en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op Stichting Sensire (hierna Sensire). Je dient je ervan bewust te zijn dat Sensire niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Sensire respecteert de privacy van alle flexkrachten, kandidaten, werknemers en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Sensire handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door diensten van Sensire te gebruiken, dan wel door de websites van Sensire te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring. Sensire houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je inschrijft en/of aanmeldt via onze website werkenbijsensire.nl vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Sensire of die van een derde partij.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt Sensire gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door Sensire en in deze Privacy Verklaring genoemde derden.

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

 • (Voor)naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, cv, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen;
 • Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof;
 • Bankrekeningnummer;
 • VAR verklaringen;
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou.

Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacy Verklaring.

Wij leggen gegevens vast om:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
 • Service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van werkenbijsensire.nl nodig hebt;
 • De elektronische versie van de Sensire nieuwsbrief te sturen;
 • Gebruikers op de hoogte te houden van nieuwe vacatures bij Sensire in deze Privacy verklaring genoemde derden;
 • Geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen voor adverteerders;
 • Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze collega’s en opdrachtgevers.
 • Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:
 • (dochterondernemingen van) Stichting Sensire;
 • Bedrijven die deel uitmaken van of gelieerd zijn aan Stichting Sensire.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking

 • Sensire gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van Sensire. Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn.
 • Sensire kan je persoonsgegevens uitwisselen met (dochterondernemingen van) Stichting Sensire
 • Sensire zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy Verklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Doeleinden

We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy Verklaring vermeld. De informatie kan intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Recht van verzet

Indien je in het geheel geen prijs stelt op informatie vanuit werkenbijsensire.nl, dan kun je een e-mail sturen aan ons via communicatie@sensire.nl.

Social Media

Sensire gaat graag in dialoog met een ieder over haar organisatie. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Sensire behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Sensire (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid worden verwerkt. Sensire is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact opnemen met Sensire via communicatie@sensire.nl.

Gebruik van cookies

Sensire maakt bij het bezoeken van haar website werkenbijsensire.nl gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat. In het cookie statement op onze website lees je alles over het gebruik van cookies door werkenbijsensire.nl.

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent je deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden (via communicatie@sensire.nl). Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren

Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan:

Stichting Sensire

t.a.v. afdeling werving

Boterstraat 2

7051 DA Varsseveld

of e- mail: werving@sensire.nl

Wijzigingen

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden je daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

[Versie 2.0 – mei 2018].