Senior Teamverpleegkundige
Senior Teamverpleegkundige

Senior Teamverpleegkundige

Leven zoals u wilt. Dat is de belofte die wij doen aan onze bewoners. Het leven voort kunnen zetten, zoals zij dat gewend waren, samen met hun naasten. Dat is voor ons kwaliteit van zorg.

Onze senior teamverpleegkundige is samen met het team verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg voor een cluster in een intramurale setting. Dat is meestal één locatie met meerdere teams. 

Over de functie senior teamverpleegkundige bij Sensire

Onze seniors zijn bedrijfsmatig verantwoordelijk voor hun cluster. Dat betekent dat ze actief bezig zijn met de begeleiding en (door)ontwikkeling van de teams. Een goede balans vinden tussen fijn wonen en goede, veilige zorg leveren is daarbij het uitgangspunt.

Om goed te weten wat er speelt en leeft bij jouw collega’s en de bewoners betekent dit anderzijds dat er, op verzoek, ondersteunt wordt bij de dagelijkse zorg van onze bewoners. Een nauwe samenwerking met de teamverpleegkundigen is daarbij zeer wenselijk. Om de doelstellingen van het cluster te behalen hebben de seniors een proactieve houding in het delen van ervaringen, bevindingen en oplossingen die bijdragen aan de vernieuwing van de verpleeghuiszorg. Ze zijn onze kartrekkers bij de implementatie van nieuwe werkwijzen en het toepassen van nieuwe middelen. 

Samenwerking tussen senior teamverpleegkundigen

De senior teamverpleegkundigen binnen Sensire werken samen aan de verdere professionalisering en positionering van de functie, waarin professionele autonomie, leiderschap en eigenaarschap centraal staan. Jullie hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de professionele ontwikkeling binnen wonen met zorg. Thema’s die aanbod komen zijn onder andere:

  • methodisch werken;
  • omgaan met vrijheid en veiligheid & gedragsproblemen;
  • kennis en kunde op het gebied van kwetsbare ouderen
  • hygiëne;
  • medicatie veiligheid.

Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg

Sensire is deelnemer aan de landelijke beweging Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg. Met dit netwerk zijn we actief in de vernieuwing van de verpleeghuiszorg. Van regels naar relaties, behoud van eigen regie & zeggenschap en verbinding met de lokale omgeving zijn kernbegrippen hierin.

Door een minimale set aan regels te hebben die zorgen voor fijn en veilig wonen met intensieve zorg. Ook willen we ervoor zorgen dat bewoners met dementie de relatie met hun sociale netwerk behouden. We willen de bewoners en hun familie zeggenschap geven over de dagelijkse gang van zaken in het huis. Tot slot verzamelen en evalueren we alle procesgegevens. Ook delen we onze ervaringen graag, binnen en buiten Sensire. Zodat anderen hier ook gebruik van kunnen maken.

Op onze website vind je altijd de meest actuele vacatures. Staat net die ene vacature als senior teamverpleegkundige op de locatie van jouw voorkeur er niet bij? Schroom dan niet en neem contact met ons op of stuur een open sollicitatie, dan kijken we samen naar de plek die het beste aansluit bij jouw wensen. 

Direct naar de vacatures