De kracht van het team
De kracht van het team

De kracht van het team

Sinds het najaar van 2018 kent Sensire De Boomgaard: twee prikkelarme, rustige en specifieke woonomgevingen voor mensen met dementie en probleemgedrag. Prikkelarm betekent een andere inrichting, maar zeker wel met sfeer en huiselijkheid. Verpleegkundige Patty Schelling werkt sinds het begin bij De Boomgaard en voelt zich daar als een vis in het water.

‘Onze bewoners hebben veel rust, ritme en persoonlijke begeleiding nodig. Iedere bewoner vraagt om een eigen benadering. De grootste uitdaging zit in het contact maken met de bewoners, juist dat maakt voor mij het werken op De Boomgaard interessant en aantrekkelijk. Je bent heel erg afhankelijk van de klik met de bewoner, dat bepaalt wat mij (of een collega) wel of niet lukt. Gelukkig hebben we een team met heel diverse collega’s, daardoor hebben altijd wel één of meerdere collega’s een klik met de bewoner. Tips en trucs over hoe je bijvoorbeeld iemand wél kan benaderen delen we actief met elkaar. We hebben regelmatig bijscholingen en teambuildingsactiviteiten met elkaar. Op onze afdeling is het belangrijk dat we met een half woord weten wat de ander bedoelt. Onze kracht komt echt uit het team.’ Het creëren van rust en ritme vraagt met name mentaal behoorlijk wat van de teamleden. ‘Wij moeten de hele dag scherp zijn en oog hebben voor de kleinste details. Mijn gedrag kan direct invloed hebben op het gedrag van bewoners. Drukte of onrust bij één van ons zorgt ook voor onrust bij de bewoners.’ 

VERKEERD BEELD VAN DE BOOMGAARD

‘Er zijn veel verkeerde beelden en vooroordelen over De Boomgaard’, vertelt Patty. ‘De combinatie dementie, probleemgedrag én prikkelarm(er) klinkt niet direct heel aantrekkelijk, dat begrijp ik heel goed. Toch merken we dat als de familie ziet welke positieve invloed deze omgeving heeft op vader of moeder, er direct meer rust is en daardoor ook weer méér contact. Meer contact zorgt ook weer voor meer rust bij iedereen. Een positieve vicieuze cirkel dus. Als team organiseren we een familieavond om ze te betrekken en te informeren wat er speelt, dat doen we heel bewust. Enerzijds voor hoor en wederhoor en anderzijds ook om te horen wat er speelt bij de familie en of er ideeën zijn voor de afdeling. Familie kijkt soms toch net even wat anders tegen dingen aan. Alles bij elkaar zorgt voor veel betrokkenheid en begrip over en weer.’

LEVEN ZOALS U WILT

Zo goed mogelijk weten wat er in het koppie van nieuwe bewoners omgaat is belangrijk voor de medewerkers van De Boomgaard. ‘De psycholoog en de ergotherapeut doen het familiegesprek met de familie. Een vast onderdeel is het bespreken van de levensgeschiedenis, kennis hiervan helpt ons bij de dagelijkse begeleiding, contact maken en geeft inzicht in de belevingswereld van de bewoner.’

‘Leven zoals u wilt’ op een PG afdeling klinkt als een onmogelijke combinatie, toch is dat zeker niet zo. Rekening houdend met de kaders waarmee we te maken hebben én met de levensgeschiedenis van de bewoner in het achterhoofd kijken we als team naar ieder individu. Wat is wél mogelijk? is daarbij altijd ons uitgangspunt. We zijn daarin, als jonge afdeling, nog lerend, dat belemmerd ons zeker niet om 1-op-1 activiteiten te ondernemen met een bewoner.’

WERKPLEZIER STAAT VOOROP

Soms mis ik het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen wel een beetje, maar dat weegt op dit moment zeker niet op tegen de uitdaging en het werkplezier. Wellicht dat ik in de toekomst wel wil gaan voor de combinatie De Boomgaard en revalidatie (ook een afdeling binnen Sensire Den Ooiman – red), de tijd zal het leren’, besluit Patty haar verhaal.

Aan de slag op De Boomgaard? Op onze website vind je onze actuele vacatures.

Foto Patty Schelling
Patty Schelling Verpleegkundige De Boomgaard

Verpleegkundige Patty Schelling werkt sinds het begin bij De Boomgaard en voelt zich daar als een vis in het water. BIG-nummer: 39.921.978.630