Wonen in Den Ooiman Somatiek
Wonen in Den Ooiman Somatiek

Wonen in Den Ooiman Somatiek

In de somatische woongroepen van Den Ooiman wonen mensen tijdelijk of permanent, vaak na een periode van revalidatie. We leren u en uw familie graag goed kennen, zodat u zoveel mogelijk het leven kunt leven dat u gewend bent.

Nieuwbouwplannen voor Den Ooiman somatiek

De behoeften van bewoners en zorgverleners in het verpleeghuis veranderen sterk. Daarom werkt Sensire aan nieuwbouwplannen voor haar oudste locatie, Den Ooiman somatiek in Doetinchem. Het huidige gebouw is na 60 jaar intensief gebruik aan vervanging toe. In het ontwerp wordt uitgegaan van twee nieuwe gebouwen naast het bestaande hoofdgebouw, dat in een latere fase wordt verwijderd. Over deze plannen gaat Sensire komende tijd uitgebreid in gesprek met alle betrokkenen. Lees meer over de nieuwbouwplannen in dit bericht.

Zoveel mogelijk leven zoals u gewend bent

De somatische afdeling van Den Ooiman bestaat op dit moment uit vier wooneenheden die alle hun eigen team en gemeenschappelijke ruimtes hebben. Clematis en Klimop zijn er voor algemene somatische zorg en alles is erop gericht om mensen zo goed mogelijk op te vangen en ze te helpen hun leven zoveel mogelijk te leiden zoals ze dat gewend zijn.

Oleander is geheel ingericht op de specifieke wensen en behoeften van mensen met parkinson. Zo is er helder licht en een omgeving die zo min mogelijk prikkels geeft, zodat mensen met parkinson er de rust ervaren die ze nodig hebben. Hier vindt u meer over de zorg voor mensen met parkinson.


U goed leren kennen

Hoe u ook bij ons bent beland, we willen u altijd zo snel en zo goed mogelijk leren kennen, zodat we weten wat u in uw dagelijkse leven belangrijk en prettig vindt. Zo kunt u ook hier uw leven zoveel mogelijk leven zoals u dat gewend bent.

Van groot belang is ook uw sociale netwerk. Het huis biedt een fijne sfeer, een veilige omgeving en goede zorg; uw familie en uw vrienden kunnen net als voorheen bijdragen aan uw welzijn. Zij kunnen in en uit lopen wanneer ze willen en mee-eten en logeren behoren altijd tot de mogelijkheden.

"Een mooie verandering is dat wij tegenwoordig in het huis van de bewoner werken."
~Verzorgende~

Korte lijnen tussen bewoners, familie en medewerkers

Clematis (tijdelijk gehuisvest in Gaanderen), Klimop en Oleander hebben samen vier woongroepen met elk een eigen team van verpleegkundigen en verzorgenden. Het team wil u als bewoner graag zo snel mogelijk leren kennen, om goed te kunnen inspelen op uw wensen en behoeften. Daarbij is de rol van uw familie onontbeerlijk.

Na een crisisopvang wordt er met u en uw naasten een gesprek gepland met de teamverpleegkundige. U krijgt dan ook een zogenoemde contactverzorgende, een lid van het team dat met u optrekt en die voor u en uw familie een permanent aanspreekpunt is. Iedere twee weken, of wanneer het nodig is, is er ook een formeel moment om te polsen hoe het met u gaat.

De familie speelt een grote rol

De betrokkenheid van de familie bij het leven van de bewoners van Clematis en Klimop is ook na de verhuizing van het grootste belang. Het huis biedt een fijne sfeer, veiligheid en goede zorg; de familie kan het contact en de extra activiteiten bieden die het welzijn van de bewoner vergroten.

In Den Ooiman werken het team en de familie samen om het voor de bewoner zo fijn mogelijk te maken. De familie is een belangrijke bron van informatie over de gewoontes en de mogelijkheden van de bewoner en speelt een rol in het zoveel mogelijk voortzetten van het dagelijks leven zoals de bewoner dat gewend is. Wilt uw partner mee verhuizen? Informeer dan eens naar de mogelijkheden.

De Bewonersraad

De Bewonersraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de bewoners en van iedereen die gebruik maakt van de diensten van Sensire. In de Bewonersraad Somatiek van Den Ooiman zitten mantelzorgers en familieleden. De Bewonersraad geeft ook advies over het wonen, welzijn en de zorg binnen Den Ooiman.

Onze woningen

Den Ooiman heeft op dit moment, naast een speciale wooneenheid voor mensen met parkinson, twee somatische afdelingen: Clematis en Klimop. Clematis heeft 20 bedden, Klimop heeft twee etages met samen plaats voor 32 mensen. Elk van de vier woongroepen heeft een gezamenlijke huiskamer waar het dagelijkse leven zich zoveel mogelijk afspeelt. Lees meer in dit bericht over de nieuwbouwplannen van Den Ooiman.

Vrienden van Den Ooiman

De stichting TBBLZ is de vriendenstichting van verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem. Namens alle vrienden probeert TBBLZ het leven van de bewoners mooier en aangenamer te maken.

Met de hulp van sponsors heeft TBBLZ al van alles kunnen realiseren, van een midgetgolfbaan en keukens voor kleinschalig wonen, tot de Droombus en een aantal rocking chairs.

De stichting is onafhankelijk van Sensire. Dat betekent dat alle voorzieningen die TBBLZ realiseert, een echte aanvulling zijn op de zorg die Sensire in Den Ooiman biedt.

Heeft u interesse of wilt u ook donateur worden? Hier leest u alles over de stichting TBBLZ.

AANVULLENDE SERVICES

Om ervoor te zorgen dat u zo prettig mogelijk woont en leeft, bieden wij verschillende aanvullende services aan:

  • mee-eten in ons restaurant
  • het doen van de was
  • het Ziggo abonnement, zo kunt u uw favoriete tv-programma’s kijken, lekker bellen of rond dwalen op het internet

  • het geluk-arrangement, een extraatje. Klik hier om je aan- en af te melden.

  • een WA- en inboedelverzekering

  • het pluspakket schoonmaak voor een extra schoon huis

  • de beweegvereniging, voor beweging op ieders niveau. Klik hier om je aan- en af te melden.

Kijk bij 'aanvullende documenten' voor meer informatie.

Bij tijdelijk verblijf gelden afwijkende services.

Praktische informatie

Wilt u meer weten over Clematis, Klimop en Oleander? De woonzorgadviseurs van Sensire geven u graag de informatie die u nodig hebt. Ook kunnen zij u alles vertellen over indicaties en zorgprofielen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via 0314 35 62 80.

Voor algemene vragen kunt u ons bereiken via 0900 8856 (24 uur per dag, 7 dagen in de week).

Sensire Den Ooiman
(Klimop of Oleander)
Groot Hagen 6
7009 AM Doetinchem

Sensire Clematis
Rijksweg 67 
7011 DS Gaanderen

Voor onze diensten heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Onze woonzorgadviseurs helpen u graag met uw aanvraag.

In Clematis, Klimop en Oleander wonen met name mensen met een indicatie VV 6 of VV 8 (voorheen ZZP 6 en 8).

Voor een actueel overzicht van onze wachttijden, verwijzen wij u naar de Menzis Zorgatlas. Hier kunt u zoeken op ‘Sensire’.

Wanneer u zorg van ons ontvangt, zijn hierop algemene voorwaarden van toepassing. Klik op de link om meer te lezen.

De kosten van verblijf en verzorging met indicatie worden vergoed. De overheid vraagt van u wel een eigen bijdrage. Voor vragen over de hoogte van deze bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratiekantoor (CAK): 0800 1925. Klik hier als u meer wilt weten over Kosten en vergoedingen.

Vrijheid voor mensen hebben we hoog in het vaandel staan. Zo hechten wij ook waarde aan de geestelijke verzorging. De geestelijk verzorgers van Sensire zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. Klik hier om te lezen wat zij voor u kunnen betekenen.

In het belang van de zorgverlening noteren wij een aantal persoonlijke gegevens van u. Op de webpagina over privacy kunt u lezen hoe wij vertrouwelijke informatie zo zorgvuldig en discreet mogelijk behandelen. En op de pagina over klachten kunt u daar lezen wat te doen als u klachten heeft.

Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina